Zapisz się na Uniwersytet i zostań... rolnikiem ekologicznym!

Obrazek użytkownika Bart
Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX-wiecznej Danii - wówczas małym rolniczym kraju. Była to forma edukacji kierowana do osób o znikomych możliwościach kształcenia z racji barier: ekonomicznych i geograficznych, mająca na celu uczenie aktywnego twórczego, zaangażowanego życia. Metoda ta była odpowiedzią na skostniały system edukacji i przyniosła na duńską wieś autentyczne społeczno-kulturalne ożywienie.

W Polsce tę metodę rozpowszechnił Ignacy Solarz, wyłuskując najistotniejsze jej zagadnienia. Uniwersytety Ludowe powstawały i rozwijały się w czasach PRL-u, a w czasie transformacji ustrojowej - w latach 90-tych - gdy warunki wydawały się najbardziej sprzyjające ich rozwojowi - doświadczyły poważnego regresu. Wiele jest przyczyn takiej kolei spraw, lecz do dziś możemy znaleźć przykłady w Skandynawii lub Niemczech, Austrii czy Szwajcarii, gdzie takie formy edukacja grundtvigowskiej sprawdzają się znakomicie.

Podstawowe założenia tej metody to:

  • uczenie się przez praktykę,
  • znaczenie żywego słowa w przekazie wiedzy i doświadczenia,
  • budzenie w uczniach motywacji do rozwoju, odwagi poszukiwania i odkrywania swoich talentów i powołania,
  • partnerstwo nauczycieli i uczniów,
  • holistyczny charakter edukacji (łączenie różnych obszarów wiedzy i doświadczenia).

W utworzonym w Grzybowie Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym tematem przewodnim będzie rolnictwo ekologiczne. Poprzez praktyki w najciekawszych gospodarstwach ekologicznych w Polsce oraz zjazdy wszystkich studentów ma on przybliżyć – stosując wymienione powyżej założenia – zawód rolnika ekologicznego w kontekście globalnym, regionalnym i lokalnym. Pokazać piękno i sens tej pracy, nie ukrywając trudów i niepowodzeń, jakie mogą być udziałem każdego, kto podejmie wysiłek podążania tą drogą. Chcemy każdego młodego człowieka, który zdecyduje się podjąć naukę na naszym Uniwersytecie, wyposażyć w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby mógł samodzielnie rozpocząć własną ekologiczną inicjatywę na wsi.

Właśnie teraz trwa rekrutacja i wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kursu rolnictwa ekologicznego w ramach pierwszego w Polsce Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego. Należy się spieszyć, bo pierwszy nabór przewiduje jedynie 20 kursantów.

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Wszelkie informacje o projekcie zawiera oficjalna strona Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie.

Kontakt:
Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice
tel./fax: (24) 277 89 63
tel. kom.: 606 805 900
Kontakt e-mail: eul@grzybow.pl